Category Archives: VPS – Hosting

Cấu hình IP tĩnh trên CentOS 7 Minimal

Liệt kê danh sách các card mạng bằng lệnh dưới: (bạn có thể xài lệnh [...]

Thay đổi tên máy chủ Ubuntu Linux

Lệnh thay đổi tên máy chủ Ubuntu Quy trình đổi tên máy tính trên Ubuntu [...]

Thêm IP V4 Và Cấu Hình VPS Tại Vultr

Việc mua thêm IP V4 thì tất nhiên là sẽ tốn kém hơn, nhưng sẽ [...]

Hướng Dẫn Thêm IPv4 và Cấu Hình tại VPS OVH – Centos 8

Để cấu hình thêm IPv4 ở OVH thực sự khá phức tạp với người mới [...]

Cài đặt ioncube loader trên VPS cài hocvps scripts

Hiện tại nhiều plugin wordpress yêu cầu sử dụng ioncube loader. Mà trên vps cài hocvps [...]

Thay đổi port SSH của VPS

Các bạn mua VPS thường sẽ nhận port mặc định  là 22. Hoặc bị đổi [...]

Backup VPS lên Google Drive với Rclone

Toàn bộ website trên VPS của mình bị tấn công, chuyển sang các trang web [...]

Hướng dẫn tạo và kích hoạt Swap trên VPS

1. Kiểm tra swap Đầu tiên chạy lệnh sau để kiểm tra swap. swapon -s [...]

Nâng cấp PHP với VPS đang sử dụng Hocvps script

Trong bài viết này mình sẽ nâng cấp PHP 7.3 hoặc cũ hơn lên PHP [...]

Cài Đặt VPS Và Quản Lý VPS Với HocVPS Script

1. Yêu cầu cấu hình tối thiểu cài hocvps script RAM: tối thiểu 512MB Nên [...]

Lỗi phát sinh khi cài đặt thêm IPv4 vào VPS Centos 8

Trong quá trình cài đặt thêm IPv4, có thể sẽ phát sinh thêm lỗi, cái [...]

Kiểm tra tài nguyên đang sử dụng trên VPS sử dụng Linux

Để cài đặt trên Ubuntu/ Debian dùng lệnh sau: apt-get install htop Để cài đặt [...]