Category Archives: PC – Laptop

CPU nhà giàu i9-13900k Hiệu năng thế nào? Có nóng không?

i9-13900k vừa ra mắt tại Việt Nam vài hôm nhìn số nhân luồng hấp dẫn [...]