Category Archives: Thủ thuật IT

Tắt tính năng hiển thị Kết quả Tìm kiếm Google trong thanh bên

Gỡ bỏ: Tìm Kiếm Mới của Google Chrome trong Click Chuột Phải Bài Gốc: https://support.google.com/chrome/thread/229682962/how-do-i-disable-the-new-search-google-for?hl=en [...]

Cách tính số lần sạc của pin laptop Windows

Người dùng laptop có thể theo dõi tình trạng pin trên thiết bị của mình [...]

Hướng dẫn xử lý lỗi gõ tiếng Việt cực khó chịu trên thanh địa chỉ Google Chrome

Một trong những phiền toái hầu như người dùng Unikey nào cũng gặp phải là [...]

Hướng dẫn lấy Client ID + Client Secret + Refresh Token Google Drive API

Hướng dẫn lấy Client ID + Client Secret + Refresh Token Google Drive API https://console.cloud.google.com/ [...]

Chia sẽ Tài khoản ChatGPT miễn phí (Tổng hợp)

Link Login ChatGPT: https://chat.openai.com/auth/login User: [email protected] | Pass: Hoangnam.org User: [email protected] | Pass: Hoangnam.org   [...]

Cách tạo tài khoản ChatGPT

ChatGPT là một con Bot tự động của openai sử dụng trí tuệ nhân tạo [...]