Category Archives: Web Server

Configure Nginx as Gateway for Multiple Servers

In this tutorial, we are going to configure Nginx as Gateway for multiple servers sharing [...]

Configuring an Apache Reverse Proxy for Multiple Domains

Introduction I was given a task by my new employer to implement a reverse proxy. [...]

Sử dụng Nginx làm Reverse Proxy cho nhiều trang web

Tôi hiện đang chạy một vài dịch vụ trên mạng gia đình của mình, bao [...]

Cài LEMP + Tor trên Ubuntu 20.04

Cập nhật hệ thống và cài các gói cần thiết root@ubuntu:~# apt-get update && apt-get upgrade [...]

Fix lỗi 413 Request Entity Too Large

Hướng dẫn fix lỗi: 413 Request Entity Too Large để ý mấy dòng này nhé: [...]

Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04

Redis là viết tắt của “máy chủ từ điển từ xa” và là kho lưu [...]

Đổi địa chỉ ip máy chủ Cyberpanel

Nếu bạn dùng cyberpanel đẻ làm webserver chạy website ở VPS hoặc máy ảo Hyper-V, [...]

Hướng dẫn cách cài đặt LAMP trên Ubuntu

Bước 1: Cập nhật gói phần mềm Trước khi cài đặt LAMP, bạn nên cập [...]

Hướng dẫn cách Restart PHP-FPM

Với CentOS 7 – 8 Lệnh restart PHP-FPM trên CentOS 7 – 8 Sử dụng [...]

Nginx: 413 – Request Entity Too Large Error and Solution

Cách fix lỗi Nginx: 413 – Request Entity Too Large  Nginx configuration Thêm dòng bên [...]

Tạo Database và User trong MySQL, MariaDB bằng Lệnh (Command)

Bài viết sau sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo user và database sử dụng [...]