Category Archives: Windows Server

Active license Windows server 2019 mọi phiên bản không sử dụng file crack – không virus – thành công 100%

Keys cài đặt windows server 2019 Windows Server 2019 Datacenter WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG Windows Server 2019 Standard [...]

Key Windows Server – Key Management Services (KMS) client activation and product keys

Để sử dụng KMS, bạn cần có một máy chủ lưu trữ KMS trên mạng [...]

Hướng dẫn tạo file iso windows cho Vultr

Hiện tại mình đã cung cấp sẵn 3 phiên bản Windows tích hợp sẵn driver [...]