Cài Đặt VPS Và Quản Lý VPS Với HocVPS Script

1. Yêu cầu cấu hình tối thiểu cài hocvps script

 • RAM: tối thiểu 512MB
 • Nên tạo swap trước khi cài (nếu sử dụng ổ cứng SSD hoặc RAID10)

2. Cài đặt Hocvps Script

Các bạn kiểm tra lại thông số VPS đúng hay chưa? Đúng rồi bỏ qua:

 • VPS đã cài sẵn hệ điều hành CentOS 6 hoặc 7, bản 32bit hoặc 64bit đều được. (Hiện tại có CentOS 8 chưa dùng được nhé)
 • Kết nối SSH bằng putty, đăng nhập tài khoản root hoặc nếu không phải root thì sau khi đăng nhập chạy lệnh:  

Chạy lệnh sau để cài đặt hocvps Script:

curl -sO https://hocvps.com/install && bash install

– Cài đặt xong, khi connect SSH VPS bạn hãy sử dụng port 2222, không dùng port 22!

– HocVPS Script không hoạt động trên VPS chỉ có IPv6 (gói $2.5 của Vultr), các bạn mua VPS thì nhớ là có cả IPv4.

2. Thông tin quản lý VPS

Các bạn chạy lệnh sau để lấy thông tin File Manage, Phpmyadmin,…

nano /root/hocvps-script.txt

3. Các chức năng trên VPS

Các bạn sử dụng lệnh dưới để thực hiện các chức năng trên VPS đã có sẵn:

hocvps

4. Hocvps Script sẽ cài đặt sẵn cho bạn

 • Webserver Nginx bản mới nhất.
 • Database MariaDB bản mới nhất 10.0 (chính là MySQL được tối ưu).
 • PHP phiên bản mới nhất tùy chọn: PHP 7.3, PHP 7.2, PHP 7.1, PHP 7.0, PHP 5.6; đi kèm Zend OPcache
 • phpMyAdmin mới nhất.
 • eXtplorer mới nhất để quản lý File Manager, có thể tạo user, phân quyền riêng biệt.

Các bạn chỉ cần sử dụng, như vậy là bạn đã có bộ khung chắc chắn.

5. Những tính năng đặc biệt tại Hocvps Script

 1. Thông tin cài đặt đơn giản, chỉ cần lựa chọn phiên bản PHP, tên miền chính và port admin là đủ.
 2. Sử dụng Nginx repo thay vì compile từ source như những script khác giúp việc cài đặt Nginx nhanh hơn, sau này có nâng cấp cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
 3. Thay thế MySQL bằng MariaDB cho kịp xu hướng (đây là phiên bản cải tiến từ MySQL, hoạt động tương tự nhưng cho hiệu suất cao hơn MySQL; ngoài ra phiên bản mới nhất CentOS 7 chính thức đã hỗ trợ MariaDB).
 4. Tương thích với cả CentOS 6 và 7, cả 32bit lẫn 64bit chơi hết.
 5. Tùy chọn sử dụng cài đặt phiên bản PHP 7.1 (mới nhất), PHP 7.0, PHP 5.6.
 6. Có trình quản lý File Manager eXtplorer trực tiếp ngay trên web.
 7. Tự động cài đặt module Zend Opcache và có thể theo dõi status ngay trên web.
 8. Sử dụng được với cả domain www và non-www, tự động redirect giúp bạn.
 9. Update tự động cho Nginx, PHP, MariaDB.
 10. Theo dõi tình trạng server ngay trên web, có thể sử dụng mobile truy cập mọi nơi.
 11. Thay đổi port SSH mặc định từ 22 sang 2222 hạn chế SSH Brute Force Attack, kèm theo Fail2ban block IP ngay nếu phát hiện login sai 3 lần (áp dụng cả SSH và HocVPS Script Admin).
 12. Toàn bộ thông tin quản lý sẽ được lưu trong file text ở /root/hocvps-script.txt
 13. Tham khảo thêm tính năng mới trong Changelog.

6. Những chú ý sau khi cài xong hocvps script

 • Hocvps script không cài SSL let’s encrypt miễn phí tự động. Bạn cần phải cài thủ công.
 • Hocvps nói riêng và VPS khi cài đặt website wordpress rất dễ bị tấn công. Dù có thay đổi port, pass các thứ. Do đó, các bạn nên cài đặt backup tự động VPS lên Google Drive.

Bài viết có tham khảo và sử dụng nội dung trên website chính thống hocvps.com