Category Archives: Woocommerce

WooCommerce Single Product Page [Visual Hook Guide]

Dưới đây là đoạn code cho ví dụ hiển thị ở vị trí sau TAGS: [...]

[Flatsome theme] Sticky Mobile Footer Menu

1. UX shortcode Tạo mới UX Block và copy đoạn code dưới đây. [/col] [/row] [...]

Hướng dẫn tạo khung khuyến mãi đẹp trong Flatsome

Công việc cần làm Mình sẽ cần chèn code html và css cho nó. Làm [...]

Thay đổi cách hiển thị giảm giá đẹp cho Woocommerce

Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang [...]

WooCommerce Visual Hook Guide: Cart Page

Cart woocommerce_before_cart   woocommerce_before_cart_table Product Price Quantity Total woocommerce_before_cart_contents × Test 6 €5,00 2 €10,00 [...]

WooCommerce: “Bạn cần $$$ để được giao hàng miễn phí!”

  Đoạn mã PHP: Hiển thị số tiền còn lại để đạt đến ngưỡng giao [...]

Cấu trúc template của Woocommerce

Nếu bạn là người không hiểu về ngôn ngữ PHP hay HTML/CSS thì có thể [...]

Thu gọn nội dung chi tiết sản phẩm cho Flatsome

Bài này sẽ giúp các bạn thu gọn nội dung chi tiết sản phẩm cho [...]

Xóa meta_key trong wp_postmeta – Tối ưu Database WordPress

Ví dụ: Như hình 1 và hình 2 sau khi xóa meta_key của plugin Woo [...]

Tăng / Giảm giá SALE toàn bộ cửa hàng, Xóa Giá Sale

1. Xóa giảm giá Nếu cửa hàng (web shop) của bạn quá nhiều sản phẩm [...]

Hiển thị thêm nút Demo – Mua hàng Tiki, Shopee…

Cách 1. Cài plugin ACF vào nhé. Vào ACF tạo 3 field text san_shopee san_lazada san_tiki [...]

Hiển Thị Giá Trị Custom Field – ACF

Bắt buộc cài plugin ACF nhé /* #################### Hiển thị giá trị Custom Field vị [...]