Tổng hợp download link ISO Windows

Windows 11 (multi-edition ISO)

Windows Server 2022

Windows Server 2019

Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2

Windows 10

Yêu cầu hệ thống cho Windows 10, 2012, 2016, 2019, 2022

Tối thiểu :

  • CPU: 64bit 1,4 GHz trở lên
  • Ram: 512 MB ( Đề nghị: 2 GB )

Nên chọn phiên bản mới nhất để sử dụng và trải nghiệm bạn nhé!

Leave a Reply