Category Archives: Ubuntu

Xóa, Sửa, Nâng dung lượng RAM ẢO – Swap trên Ubuntu

Để sửa đổi dung lượng của tệp swap trên Ubuntu 20.04, bạn có thể làm [...]