Cách để xóa ổ đĩa đặc biệt, Xóa phân vùng hệ thống EFI hoặc phân vùng bảo vệ GPT

Cảnh báo: Xóa một ổ đĩa sẽ khiến tất cả dữ liệu được lưu trong ổ đĩa này bị mất, vì vậy hãy sao lưu trước những dữ liệu cần thiết.

Khi xóa ổ bất kỳ trong Disk Management, bạn sẽ gặp phải tình huống trong đó tính năng “Delete Volume” bị chuyển sang màu xám, như sau:

Thực tế, ổ cứng đó không phải là ổ đĩa duy nhất không thể xóa trong Disk Management. Ổ đĩa khởi động, ổ đĩa lưu page file (Page file là một cơ chế đặc biệt giúp Windows không bao giờ thiếu RAM), tập tin lỗi hoặc file lưu giữ thông tin từ bộ nhớ được Windows sử dụng cho chế độ Hibernate, phân vùng hệ thống EFI được bảo vệ, phân vùng khôi phục, phân vùng OEM và phân vùng trên thiết bị di động cũng không thể xóa trong Windows Disk Management.

 

Cách để xóa ổ đĩa đặc biệt, Xóa phân vùng hệ thống EFI hoặc phân vùng bảo vệ GPT

 

(Ảnh minh họa)

Hướng dẫn:

  1. Start >> Run >> Mở CMD
  2. Gõ lệnh:[copy]diskpart[/copy]
  3. [copy]list disk[/copy] trong cửa sổ mới mở ra
  4. Chọn ổ cần xóa [copy]select disk XXX[/copy] (thay XXX bằng số tương ứng với ổ nhé)
  5. Nhập [copy]clean[/copy] để xóa
  6. Cài định dạng cho ổ cứng và tạo mới

(video hướng dẫn chi tiết)

Sau khi xóa xong thì bạn có thể vào lại Disk Management để tạo mới lại ổ đĩa vữa xóa rồi.

Leave a Reply