[Flatsome theme] Sticky Mobile Footer Menu

1. UX shortcode

Tạo mới UX Block và copy đoạn code dưới đây.
	
	
[/col]
[/row]

Sau đó, các bạn vào footer chọn UX Block nhé. Có thể các bạn chọn hiển thị onlymobile cho block.

2. Thêm CSS

Các bạn truy cập Flatsome => Advanced => CSS

.sticky-mobile-menu {
  position: fixed;
  left: 0;
  bottom: 0;
  z-index: 999;
  -webkit-box-shadow: 0px -8px 29px -12px rgba(0,0,0,0.2);
  box-shadow: 0px -8px 29px -12px rgba(0,0,0,0.2);
}

.sticky-mobile-menu .icon-box-center .icon-box-img {
  margin: 0 auto 4px;
}

@media (max-width: 549px) {
#footer {
  margin-bottom: 90px;
}
}