Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, mã bưu điện chung của tỉnh Hà Giang20000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Hà Giang gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện Hà Giang có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Hà Giang: 20000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Hà Giang)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Hà Giang mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 BC. Trung tâm tỉnh Hà Giang 20000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 20001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 20002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 20003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 20004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 20005
7 Đảng ủy khối cơ quan 20009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 20010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 20011
10 Báo Hà Giang 20016
11 Hội đồng nhân dân 20021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 20030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 20035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 20036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 20040
16 Sở Công Thương 20041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 20043
19 Sở Ngoại vụ 20044
20 Sở Tài chính 20045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 20046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 20047
23 Công an tỉnh 20049
24 Sở Nội vụ 20051
25 Sở Tư pháp 20052
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 20053
27 Sở Giao thông vận tải 20054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 20055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 20057
31 Sở Xây dựng 20058
32 Sở Y tế 20060
33 Bộ chỉ huy Quân sự 20061
34 Ban Dân tộc 20062
35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 20063
36 Thanh tra tỉnh 20064
37 Trường chính trị tỉnh 20065
38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 20066
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 20067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 20070
41 Cục Thuế 20078
42 Cục Hải quan 20079
43 Cục Thống kê 20080
44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 20081
45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 20085
46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 20086
47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 20087
48 Liên đoàn Lao động tỉnh 20088
49 Hội Nông dân tỉnh 20089
50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 20090
51 Tỉnh Đoàn 20091
52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 20092
53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 20093
1 THÀNH PHỐ HÀ GIANG
1 BC. Trung tâm thành phố Hà Giang 20100
2 Thành ủy 20101
3 Hội đồng nhân dân 20102
4 Ủy ban nhân dân 20103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 20104
6 P. Trần Phú 20106
7 P. Ngọc Hà 20107
8 X. Ngọc Đường 20108
9 P. Quang Trung 20109
10 P. Nguyễn Trãi 20110
11 P. Minh Khai 20111
12 X. Phương Độ 20112
13 X. Phương Thiện 20113
14 BCP. Hà Giang 20150
15 BC. Công Viên 20151
16 BC. Minh Khai 20152
17 BC. Yên Biên 20153
18 BC. Trần Phú 20154
19 BC. Ngọc Hà 20154
20 BC. Quang Trung 20156
21 BC. Hệ 1 Hà Giang 20199
2 HUYỆN VỊ XUYÊN
1 BC. Trung tâm huyện Vị Xuyên 20200
2 Huyện ủy 20201
3 Hội đồng nhân dân 20202
4 Ủy ban nhân dân 20203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 20204
6 TT. Vị Xuyên 20206
7 X. Ngọc Linh 20207
8 X. Ngọc Minh 20208
9 X. Linh Hồ 20209
10 X. Kim Linh 20210
11 X. Kim Thạch 20211
12 X. Tùng Bá 20212
13 X. Thuận Hòa 20213
14 X. Minh Tân 20214
15 X. Thanh Thủy 20215
16 X. Thanh Đức 20216
17 X. Xín Chải 20217
18 X. Lao Chải 20218
19 X. Phương Tiến 20219
20 X. Phong Quang 20220
21 X. Phú Linh 20221
22 X. Đạo Đức 20222
23 X. Cao Bồ 20223
24 X. Thượng Sơn 20224
25 X. Quảng Ngần 20225
26 X. Việt Lâm 20226
27 TT. Nông trường Việt Lâm 20227
28 X. Trung Thành 20228
29 X. Bạch Ngọc 20229
30 BCP. Vị Xuyên 20250
31 BC. Việt Lâm 20251
3 HUYỆN YÊN MINH
1 BC. Trung tâm huyện Yên Minh 20300
2 Huyện ủy 20301
3 Hội đồng nhân dân 20302
4 Ủy ban nhân dân 20303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 20304
6 TT. Yên Minh 20306
7 X. Hữu Vinh 20307
8 X. Sủng Thài 20308
9 X. Sủng Tráng 20309
10 X. Thắng Mố 20310
11 X. Phú Lũng 20311
12 X. Bạch Đích 20312
13 X. Na Khê 20313
14 X. Lao Và Chải 20314
15 X. Đông Minh 20315
16 X. Ngam La 20316
17 X. Đường Thượng 20317
18 X. Du Già 20318
19 X. Du Tiến 20319
20 X. Ngọc Long 20320
21 X. Lũng Hồ 20321
22 X. Mậu Long 20322
23 X. Mậu Duệ 20323
24 BCP. Yên Minh 20330
4 HUYỆN QUẢN BẠ
1 BC. Trung tâm huyện Quản Bạ 20350
2 Huyện ủy 20351
3 Hội đồng nhân dân 20352
4 Ủy ban nhân dân 20353
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 20354
6 TT. Tam Sơn 20356
7 X. Cán Tỷ 20357
8 X. Bát Đại Sơn 20358
9 X. Nghĩa Thuận 20359
10 X. Cao Mã Pờ 20360
11 X. Tùng Vài 20361
12 X. Tả Ván 20362
13 X. Thanh Vân 20363
14 X. Quyết Tiến 20364
15 X. Quản Bạ 20365
16 X. Đông Hà 20366
17 X. Thái An 20367
18 X. Lùng Tám 20368
19 BCP. Quản Bạ 20375
5 HUYỆN MÈO VẠC
1 BC. Trung tâm huyện Mèo Vạc 20400
2 Huyện ủy 20401
3 Hội đồng nhân dân 20402
4 Ủy ban nhân dân 20403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 20404
6 TT. Mèo Vạc 20406
7 X. Giàng Chu Phìn 20407
8 X. Xín Cái 20408
9 X. Thượng Phùng 20409
10 X. Pải Lủng 20410
11 X. Pả Vi 20411
12 X. Sủng Trà 20412
13 X. Sủng Máng 20413
14 X. Lũng Chinh 20414
15 X. Nậm Ban 20415
16 X. Niêm Sơn 20416
17 X. Niêm Tòng 20417
18 X. Khâu Vai 20418
19 X. Tát Ngà 20419
20 X. Tả Lủng 20420
21 X. Cán Chu Phìn 20421
22 X. Lũng Phù 20422
23 X. Sơn Vĩ 20423
24 BCP. Mèo Vạc 20450
25 BĐVHX Cán Chu Phìn 20451
6 HUYỆN ĐỒNG VĂN
1 BC. Trung tâm huyện Đồng Văn 20500
2 Huyện ủy 20501
3 Hội đồng nhân dân 20502
4 Ủy ban nhân dân 20503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 20504
6 TT. Đồng Văn 20506
7 X. Má Lé 20507
8 X. Lũng Cú 20508
9 X. Lũng Táo 20509
10 X. Xà Phìn 20510
11 X. Sủng Là 20511
12 X. Phó Bảng 20512
13 X. Phố Là 20513
14 X. Phố Cáo 20514
15 X. Lũng Thầu 20515
16 X. Vần Chải 20516
17 X. Sủng Trái 20517
18 X. Lũng Phìn 20518
19 X. Hố Quáng Phìn 20519
20 X. Sảng Tủng 20520
21 X. Sính Lủng 20521
22 X. Thài Phìn Tủng 20522
23 X. Tả Phìn 20523
24 X. Tả Lủng 20524
25 BCP. Đồng Văn 20550
26 BC. Phó Bảng 20551
7 HUYỆN HOÀNG SU PHÌ
1 BC. Trung tâm huyện Hoàng Su Phì 20600
2 Huyện ủy 20601
3 Hội đồng nhân dân 20602
4 Ủy ban nhân dân 20603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 20604
6 TT. Vinh Quang 20606
7 X. Tân Tiến 20607
8 X. Túng Sán 20608
9 X. Đản Ván 20609
10 X. Thèn Chu Phìn 20610
11 X. Pố Lồ 20611
12 X. Thàng Tín 20612
13 X. Bản Máy 20613
14 X. Bản Phùng 20614
15 X. Chiến Phố 20615
16 X. Tụ Nhân 20616
17 X. Nàng Đôn 20617
18 X. Pờ Ly Ngài 20618
19 X. Sán Xả Hồ 20619
20 X. Bản Luốc 20620
21 X. Hồ Thầu 20621
22 X. Nậm Khòa 20622
23 X. Thông Nguyên 20623
24 X. Nậm Tỵ 20624
25 X. Nam Sơn 20625
26 X. Bản Péo 20626
27 X. Nậm Dịch 20627
28 X. Ngàm Đăng Vài 20628
29 X. Bản Nhùng 20629
30 X. Tả Sử Choóng 20630
31 BCP. Hoàng Su Phì 20650
8 HUYỆN XÍN MẦN
1 BC. Trung tâm huyện Xín Mần 20700
2 Huyện ủy 20701
3 Hội đồng nhân dân 20702
4 Ủy ban nhân dân 20703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 20704
6 TT. Cốc Pài 20706
7 X. Thèn Phàng 20707
8 X. Bản Díu 20708
9 X. Nàn Xỉn 20709
10 X. Xín Mần 20710
11 X. Chí Cà 20711
12 X. Pà Vầy Sủ 20712
13 X. Nàn Ma 20713
14 X. Bản Ngò 20714
15 X. Nấm Dẩn 20715
16 X. Nà Chì 20716
17 X. Khuôn Lùng 20717
18 X. Quảng Nguyên 20718
19 X. Chế Là 20719
20 X. Tả Nhìu 20720
21 X. Cốc Rế 20721
22 X. Thu Tà 20722
23 X. Ngán Chiên 20723
24 X. Trung Thịnh 20724
25 BCP. Xín Mần 20730
9 HUYỆN QUANG BÌNH
1 BC. Trung tâm huyện Quang Bình 20750
2 Huyện ủy 20751
3 Hội đồng nhân dân 20752
4 Ủy ban nhân dân 20753
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 20754
6 TT. Yên Bình 20756
7 X. Tân Bắc 20757
8 X. Tân Thịnh 20758
9 X. Xuân Minh 20759
10 X. Tiên Nguyên 20760
11 X. Tân Nam 20761
12 X. Yên Thành 20762
13 X. Bản Rịa 20763
14 X. Bằng Lang 20764
15 X. Nà Khương 20765
16 X. Xuân Giang 20766
17 X. Tiên Yên 20767
18 X. Vĩ Thương 20768
19 X. Hương Sơn 20769
20 X. Yên Hà 20770
21 BCP. Quang Bình 20780
10 HUYỆN BẮC QUANG
1 BC. Trung tâm huyện Bắc Quang 20800
2 Huyện ủy 20801
3 Hội đồng nhân dân 20802
4 Ủy ban nhân dân 20803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 20804
6 TT. Việt Quang 20806
7 X. Việt Vinh 20807
8 X. Đồng Tâm 20808
9 X. Đồng Tiến 20809
10 X. Tân Thành 20810
11 X. Tân Lập 20811
12 X. Tân Quang 20812
13 X. Việt Hồng 20813
14 X. Tiên Kiều 20814
15 X. Vĩnh Phúc 20815
16 X. Đồng Yên 20816
17 X. Đông Thành 20817
18 X. Vĩnh Hảo 20818
19 TT. Vĩnh Tuy 20819
20 X. Hùng An 20820
21 X. Quang Minh 20821
22 X. Vô Điếm 20822
23 X. Đức Xuân 20823
24 X. Liên Hiệp 20824
25 X. Hữu Sản 20825
26 X. Thượng Bình 20826
27 X. Kim Ngọc 20827
28 X. Bằng Hành 20828
29 BCP. Bắc Quang 20850
30 BC. Tân Quang 20851
31 BC. Hùng An 20852
32 BC. Vĩnh Tuy 20853
33 BC. Đồng Yên 20854
11 HUYỆN BẮC MÊ
1 BC. Trung tâm huyện Bắc Mê 20900
2 Huyện ủy 20901
3 Hội đồng nhân dân 20902
4 Ủy ban nhân dân 20903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 20904
6 TT. Yên Phú 20906
7 X. Yên Phong 20907
8 X. Giáp Trung 20908
9 X. Minh Sơn 20909
10 X. Yên Định 20910
11 X. Minh Ngọc 20911
12 X. Lạc Nông 20912
13 X. Thượng Tân 20913
14 X. Phiêng Luông 20914
15 X. Yên Cường 20915
16 X. Đường Hồng 20916
17 X. Đường Âm 20917
18 X. Phú Nam 20918
19 X. Yên Phong 20919
20 BCP. Bắc Mê 20950

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Hà Giang mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục mình cần.

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết ! Có thể ủng hộ mình một vài donate vào banner quảng cáo nhé. Cảm ơn nhiều ^^